Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Mål

  • Vi ska minska koldioxidutsläppet från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.
  • Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmarker till 5 TWh till år 2020.
  • Våra anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent och utsläppen av fosfor till vatten med 10 procent till år 2020, med 2014 som basår.

Utfall 2016

  • Total mängd av koldioxidutsläpp från fossila bränslen minskade med 49 procent för massa- och pappersbruk.
  • Energi från vindkraftsproduktion: 2,3 TWh.
  • Utsläpp till vatten, Suspenderade ämnen ökade med 128 procent, Fosfor ökade med 35,6 procent.

Aktiviteter

  • Minska koldioxidutsläppen genom kontinuerligt arbete med hög och stabil produktionsverkningsgrad, fortsatt energieffektivisering och att realisera effekten av gjorda investeringar.
  • Öka produktionen av vindkraftsel genom aktivt arbete med att förverkliga vindprojekt på goda vindlägen.
  • Utsläpp till vatten ska minska genom ökad effektivisering och tekniköversyn av våra reningsanläggningar. 2016 stördes av haveri i reningen i Östrand samt ombyggnation av reningen i Munksund.

 

Minskad klimatpåverkan från förpackningspapper

SCA producerar kraftliner, ett färskfiberbaserat förpackningspapper, vid sina anläggningar i Obbola och Munksund i Sverige. Under perioden 2006–2016 minskade produkternas klimatpåverkan (carbon footprint) med 30 procent genom ett långsiktigt investeringsprogram för att utveckla kraftlinerbruken samt ett kontinuerligt, högt prioriterat arbete med att byta ut fossila bränslen mot biobränslen.

Ett exempel är investeringen i en ny mesaugn som eldas med pellets istället för olja vid anläggningen i Munksund, vilket minskade de årliga fossila koldioxidutsläppen med 20 000 ton eller 75 procent.

Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med

20

procent till år 2020 med 2005 som referensår

Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmarker till 5

5

TWh till år 2020

Våra anläggningar ska minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent och utsläppen av fosfor till vatten med

10

procent till år 2020, med 2014 som basår.

Östrand over view

Fördubbling av grön el

Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton. 

Läs mer