Starkare säkerhetskultur med ZERO

ZERO är ett program för att utveckla hälso- och säkerhetskulturen inom SCA. Trots medvetna satsningar och ett systematiskt arbete för hälsa och säkerhet så sker alltför många olyckor. Utvecklingen måste vändas och ZERO ska hjälpa oss att åstadkomma detta. Första delmålet är att halvera antalet arbetsolycksfall till år 2018, jämfört med 2014.

Läs mer

Fördubbling av grön el

Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

Läs mer

Fossilfritt drivmedel från skogen

Svartlut, en restprodukt vid massatillverkning, blir förnybar bensin och diesel i SCAs nya pilotanläggning i Obbola utanför Umeå som togs i bruk i början av 2017. SCA är först med en teknik som möjliggör framställning av biodrivmedel ur det lignin som finns i svartlut och som är en restprodukt från massatillverkningen. Enkelt uttryckt innebär det att härma naturen: "Det som tog naturen 100 miljoner år att skapa i form av olja kan SCA göra direkt av restprodukter från skogsindustrin", förklarar Anders Hultgren, chef Bioraffinaderi på SCA.

Läs mer