Våra intressenter hjälper oss att utvecklas

Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden. För att förstå de behov och förväntningar som finns på oss som företag för vi en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter.

Dialogen hjälper oss att:

  • Kontinuerligt förbättras
  • Utveckla långvariga relationer
  • Prioritera våra initiativ inom hållbarhetsområdet

 

 Exempel på intressenter