SCAs hållbarhetsredovisningar 2006–2016. Från och med 2017 är hållbarhetsredovisningen en del av årsredovisningen.

2017

Från och med 2017 är hållbarhetsredovisningen en del av årsredovisningen.

GRI-rapporteringen är en del av års- och hållbarhetsredovisningen, se sidorna 141-142. Rapportering enligt GRI Standards, nivå Core.

2016


2015

 

2014

 

2013

 

2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006