Bokslutsrapport för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2018.

Kontakt Investor Relations

Andreas Ewertz, Investro Relations Direktor.
Chef Investor Relations