Bokslutsrapport för andra kvartalet publiceras den 25 juli 2018.

Kontakt Investor Relations

Andreas Ewertz, Investro Relations Direktor.
Chef Investor Relations