För att möta det stora intresset för SCAs skog och skogsbruk kommer SCA att bjuda in till en kapitalmarknadsdag med skogsfokus i Sundsvallsområdet den 22 maj 2018.

Kontakt Investor Relations

Andreas Ewertz, Investro Relations Direktor.
Chef Investor Relations