Bokslutsrapport för första kvartalet publiceras den 26 april 2018.

Kontakt Investor Relations

Andreas Ewertz, Investro Relations Direktor.
Chef Investor Relations