SCAs års- och hållbarhetsredovisning för 2017 publiceras den 2 mars på SCAs hemsida, www.sca.com.

Kontakt Investor Relations

Andreas Ewertz, Investro Relations Direktor.
Chef Investor Relations