SCAs årsstämma äger rum i Sundsvall den 23 mars 2018.

Kontakt Investor Relations

Andreas Ewertz, Investro Relations Direktor.
Chef Investor Relations