Bokslutsrapport för fjärde kvartalet publiceras den 30 januari 2018.

Kontakt Investor Relations

Andreas Ewertz, Investro Relations Direktor.
Chef Investor Relations