Tysta perioden på SCA startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras.

SCA kommer därför inte att kommentera, träffa representanter från kapitalmarknaden eller media under den tysta perioden för sina finansiella rapporter.