Här presenteras SCAs styrelse och bolagsledning. Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 januari 2018.

Styrelse

 • Pär Boman, styrelse, board, SCA

  (1961)
  Ordförande i styrelsen sedan 2015
  Ingenjör, ekonomexamen, Ek dr hc
  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
  Invald: 2010
  B-aktier: 10 000

 • Charlotte Bengtsson, styrelse, board, SCA

  (1971)
  Civilingenjör väg- och vattenbyggnad, Tekn. doktor i stål- och träbyggnadsteknik
  Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.
  Invald: 2017

 • Lennart Evrell, styrelse, board, SCA.

  (1954)
  Civilingenjör och ekonom
  Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
  Invald: 2017
  B-aktier: 4 000

 • Annemarie Gardshol, styrelse, board, SCA

  (1967)
  Civilingenjör
  Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
  Invald: 2015
  B-aktier: 2 200

 • Ulf Larsson, vd SCA. styrelse, board, SCA

  (1962)
  Jägmästare

  VD och koncernchef i SCA
  Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.
  Anställd sedan: 1992
  Invald: 2017
  B-aktier: 85 000

   

 • styrelse, board, SCA

  (1962)
  Ingenjör och civilekonom
  Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
  Invald: 2017

 • Lotta Lyrå, styrelse, board, SCA

  (1975)
  Ekonom
  Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
  Invald: 2017

 • Bert Nordberg, styrelse, board, SCA

  (1956)
  Ingenjör
  Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
  Invald: 2012
  B-aktier: 16 800

 • Barbara Milian Thoralfsson, styrelse, board, SCA

  (1959)
  MBA, BA
  Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.
  Invald: 2006

Arbetstagarrepresentanter

 • Roger Boström, SCA Östrand

  (1971)
  Ordförande Pappers avd 167 vid SCA Graphic Sundsvall AB, Östrands massafabrik, Timrå
  Medlem av LO
  Utsedd: 2013
  B-aktier: 55

 • Hans Wentjärv styrelse, board, SCA

  (1963)
  Ordförande GS-facket, Rundviks Sågverk, SCA Timber
  Medlem av LO
  Utsedd: 2017
  B-aktier: 420

 • Johanna Linden

  (1973)
  Ordförande Unionen vid SCA Graphic SundsvallAB / SCA Sourcing & Logistics
  Medlem av PTK
  Utsedd: 2017

Hedersordförande

Styrelsens sekreterare

Suppleanter

 • Per Andersson, Obbola.

  (1955)
  Pappers Avd. 29, SCA Obbola AB
  Medlem av LO
  Utsedd: 2013

 • Maria Jonsson, SCA R&D Centre.

  (1966)
  Ordförande Unionen, SCA Staber
  Medlem av PTK
  Utsedd: 2017

 • Stefan Lundkvist, Pappers ordförande vid Munksunds pappersbruk.

  (1977)
  Ordförande Pappers Avd. 158, SCA Munksund AB
  Medlem av LO
  Utsedd: 2017

Bolagsledning