Nedan kan du ta del av rapporter, dokument och protokoll från SCAs årsstämmor.

2018 

2017

Kallelse SCA extra bolagsstämma 2017

2016 

2015