Information om koden och den svenska modellen för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings hemsida www.bolagsstyrning.se.