Pressmeddelande:

Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Essity delas ut, varvid en aktie av serie A i SCA berättigar till en aktie av serie A i Essity och en aktie av serie B i SCA berättigar till en aktie av serie B i Essity. Utöver att vara registrerad som aktieägare i SCA på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Essity . 

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta Essitys A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm.

Sista dag för handel i SCA-aktien med rätt till utdelning av aktier i Essity, är fredagen den 9 juni 2017. Från och med måndagen den 12 juni 2017 kommer SCA-aktien att handlas utan rätt till utdelning av aktier i Essity.

För Essity planeras första dag för handel bli torsdagen den 15 juni 2017. Essitys A-aktier kommer att handlas under kortnamnet ESSITY A med ISIN-kod SE0009922156 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet ESSITY B med ISIN-kod SE0009922164.

Prospekt för upptagande till handel av aktier i Essity beräknas offentliggöras den 7 juni 2017. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på SCAs (www.sca.com) och Essitys (www.essity.com) hemsidor.

Tidsplan

9 juni 2017. Sista dag för handel i SCA aktier med rätt till utdelning av aktier i Essity.
12 juni 2017. Första dag för handel i SCA aktier utan rätt till utdelning av aktier i Essity.
13 juni 2017. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Essity.
15 juni 2017. Beräknad första dag för handel med Essitys aktier på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30 Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

Bifogad fil: Utdelning och notering av Essity Aktiebolag (publ) på Nasdaq Stockholm