SCA angör sedan tidigare Oxelösund med sina roro-fartyg, men lägger nu även till containertrafik.

- Vår containertrafik har under senare år stadigt ökat, säger Nils-Johan Haraldsson, affärsutvecklingschef för transporter på SCA. Transporterna av industrivaror till kontinenten har ökat och vi har kunnat bygga större och effektivare containertransportlösningar. Samtidigt har efterfrågan på hållbara och tidtabelltrygga transportlösningar ökat för inte minst konsumtionsvaror till den stora marknaden i Stockholmsområdet.

SCAs Container Express kommer att angöra Oxelösund i början av veckan, vilket stämmer bra med handelns behov av att fylla på varulagret inför de stora handelsdagarna i slutet av veckan.

- Rotterdam är Europas största hamn och ett nav för godsflödet över hela världen, konstaterar Nils-Johan Haraldsson. Vi fraktar dit industrivaror från norra Sverige och kan effektivt ta tillbaka konsumtionsvaror i både shortsea och deepsea container på samma fartyg. Vi har sedan tidigare motsvarande upplägg på Helsingborg, med mycket goda erfarenheter.

För ytterligare information, kontakta:

Nils-Johan Haraldsson,
Diector Marketing And Business Development, SCA Logistics,
tel: +46 60 19 35 30

Björn Lyngfelt,
Senior Vice President,
Group Communications,
tel: +46 60 19 34 98

 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.