Investeringen sker dels i renseriet, där massaveden barkas, dels i massabruket. Den kommer att vara genomförd och i drift i maj 2019.

- Det här är ett viktigt steg i vår utveckling mot mer förädlade produkter i Munksunds pappersbruk, säger Mats Nordlander, SCAs affärsområdeschef Papper. Efterfrågan ökar på vitt förpackningspapper med förstklassiga tryckegenskaper. Med den här investeringen ökar vi produktionen av högförädlade produkter i Munksund och vi kan optimera produktionen av kraftliner i pappersbruket i Obbola utanför Umeå. På det sättet stärker vi båda pappersbrukens konkurrenskraft.

Renseriet i Munksund barkar idag barr- och lövmassaved i kampanjer, dvs barkning av de båda trädslagen varvas. Genom investeringen separeras flödena av löv- och barrmassaved och barkningen kan göras med högre kvalitet och lägre buller.

Pappersbrukets kapacitet att producera blekt lövmassa ökas genom en rad insatser. Brukets användning av barrmassaved kommer att minska och behovet av lövmassaved ökar.

Investeringen påverkar inte antalet anställda.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt,
kommunikationsdirektör,
060 19 34 98

Mats Nordlander,
affärsområdeschef Papper,
060 19 32 01

Jens Riglert,
fabrikschef Munksunds pappersbruk.
0911 983 34

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.