SCA annonserar en prishöjning för samtliga bruna och vita kraftliner-kvaliteter i Europa från den 1 augusti 2017.

- Marknaden fortsätter att visa stark tillväxt och efterfrågan på kraftliner förblir stark, säger Mikael Frölander, marknadsdirektör Containerboard.

För ytterligare information, kontakt
Mikael Frölander, Marknadsdirektör Containerboard, tel. 090- 15 40 19
Björn Lynfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060- 19 24 98