Pressansvarig

Björn Lyngfelt, SCA.
Kommunikationsdirektör