Rapporten hittar du här >>>

Tryckt version av års- och hållbarhetsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 15 mars 2018.

IR- och pressansvarig

Toby Lawton, ekonomi– och finansdirektör, SCA.
Ekonomi- och finansdirektör, CFO
Andreas Ewertz, Investro Relations Direktor.
Chef Investor Relations
Björn Lyngfelt, SCA.
Kommunikationsdirektör