SCA fokuserar på det som bolaget kommunicerade den 24 augusti 2016 vad gäller bolagets hygien- och skogsindustriverksamheter: Initierat arbete för att föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri.