Illustration av SCAs värdekedja

Vår värdekedja

Vi har kontroll över hela värdekedjan från planta till produkt och varje del av ett avverkat träd tas till vara.

Läs mer om värdekedjan i Sundsvallsområdet

Minskad klimatpåverkan

Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Läs mer om klimatpåverkan

Ansvarsfullt skogsbruk

Vi ska bruka våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på råvara, biologisk mångfald och upplevelser som idag

Läs mer om vårt ansvarsfulla skogsbruk

Värdebaserad kultur

SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos våra egna anställda, och våra leverantörer

Läs mer om värdebaserad kultur

Omsorg om människa och samhälle

SCA utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare

Läs mer om vår omsorg om människa och samhälle