Framgallrad lövskog Tjäderbergets mångfaldspark

SCA får bidrag från Skogens miljövärden. Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturvärden.

Skogens miljövärden