Skördare som gallrar i Västerbotten

SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog.

Råvarukällor