Komatsu forwarder in the forest. SCA Skog, SCA Forest Products. The photo is taken in Östavall, Sweden.Komatsu skotare i skogen. SCA Skog, SCA Forest Products. Bilden är tagen i Östavall, Medelpad.

SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog.

Råvarukällor