Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Miljöhänsyn är en självklar del i all vår verksamhet. Den omfattar naturhänsyn, kulturhänsyn, hänsyn till rekreation och friluftsliv samt hänsyn till renskötsel.

Miljöhänsyn