Bild över kartverktyget

I vårt kartverktyg kan du se SCAs markinnehav i Sverige med våra frivilligt avsatta skogen och områden som vi sköter med alternativa metoder.

Till kartverktyget