Skogsvy mot berg, forest on a mountain

Genom att upprätta ekologiska landskapsplaner kan vi planera naturvården i ett landskapsperspektiv. På så sätt kan vi bevara växter och djur som lever i skogen.

Ekologiska landskapsplaner