Tallstammar i skogen, Pine stems in the forest

Vårt skogsbruk är certifierat, vilket innebär att vi åtar oss att följa standarder och riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk.

Certifierat skogsbruk