Det här avsnittet går igenom det viktigaste när det gäller egenkontrollen på mätutrustningen. Avnittet visar hur man ska tolka mätresultatet direkt i klaven.

Videoklipp Avsnittstyp Längd Senast ändrad
Tolkning av egenkontrollens resultat i klaven Huvudavsnitt 10:56 2018-03-20
Förklarning av resultatfönstret i klaven Delavsnitt 01:30 2018-03-20
Exempel på ett kalibreringsfel Delavsnitt 01:26 2018-03-20
Exempel på ett kalibreringsfel Delavsnitt 01:26 2018-03-20
Exempel på ett mekaniskt fel Delavsnitt 01:26 2018-03-20
Några exempel på mekaniska fel och kalibreringsfel Delavsnitt 02:12 2018-03-20
En katastrofmaskin Delavsnitt 00:57 2018-03-20
Dokumentnamn Filtyp Storlek Senast ändrad
Tolkning av egenkontrollens resultat i klaven.pdf PDF 1016kB 2020-01-07