Här får du veta hur SCA arbetar med alternativa avverkningsmetoder i tallskog, för att kunna ta större hänsyn och gynna naturvärden. I filmen visas exempel på hur alternativa metoder kan se ut efter utförande.