Här kan du ta del av film och instruktionsbroschyr som handlar om SED i slutavverkning. SED står för Skonsam Effektiv Drivning och är SCAs egen metodik för att planera och arbeta med slutavverkning så att vi minskar antalet körskador.

SED-metoden fokuserar mycket på hur körningen ska utföras på ett hållbart sätt så att man kan avverka och köra ut virke effektivt utan att skada marken. Materialet vänder sig till maskinförare, produktionsledare och andra som är inblandade i arbetet med att avverka effektivt och hållbart. Filmen finns även med estniskt och engelsk textning (with Estonia and English subtitles).

Instruktion SED i slutavverkning

SCA instruktion för SED i slutavverkning (pdf)