Här får du veta hur SCA arbetar med grotanpassad slutavverkning och tar reda på grenar och toppar som ska bli grön energi.