Här får du veta vad som gäller för att bygga en bro vid SCAs slutavverkning så att skotaren kan ta sig över utan att skada vattendraget.