Här får du veta vad som gäller för att bygga en bro vid SCAs slutavverkning så att skotaren kan ta sig över utan att skada vattendraget. Filmen finns även med estnisk textning, with Estonian subtitles.