Här berättar vi hur SCA arbetar med alternativa avverkningsmetoder i tallskog, för att kunna ta större hänsyn till de naturvärden som finns i bestånden.