Här finns filmer och dokument som beskriver olika moment i en slutavverkning. Lär dig mer om hur SCA arbetar med SED-metoden, brobygge, hänsyn till forn- och kulturlämningar samt grotanpassad avverkning.

SED - Skonsam Effektiv Drivning.

SED i slutavverkning

Här kan du ta del av film och instruktionsbroschyr som handlar SED i slutavverkning. SED står för Skonsam Effektiv Drivning och är SCAs egen metodik för att planera och arbeta med slutavverkning så att vi minskar antalet körskador. Filmen finns även med estniskt textning (with Estonia subtitles).

Gå vidare
Bilder från film om hänsyn till forn- och kulturlämningar i planering och slutavverkning

Hänsyn till forn- och kulturlämningar

Här får du veta hur SCA arbetar med hänsyn till forn- och kulturlämningar i planering och slutavverkning. Du får till exempel veta mer om hur planeringen inför slutaverkning, vikten av att ställa kulturstubbar och hur olika lämningar ska hanteras.

Gå vidare
Brobygge vid slutavverkning

Brobygge vid slutavverkning

Här får du veta vad som gäller för att bygga en bro vid SCAs slutavverkning så att skotaren kan ta sig över utan att skada vattendraget. Filmen finns även med estnisk textning, with Estonian subtitles.

Gå vidare
Grotanpassning vid slutavverkning

Grotanpassad slutavverkning

Här får du veta hur SCA arbetar med grotanpassad avverkning och tar reda på grenar och toppar som ska bli grön energi.

Gå vidare