Här finns filmer och dokument som beskriver olika moment i en slutavverkning. Lär dig mer om hur SCA arbetar med SED-metoden, brobygge, hänsyn till forn- och kulturlämningar samt grotanpassad avverkning och alternativa metoder i tallskog. Filmerna finns även med engelsk och estnisk textning. All films have English and Estonian subtitles.

Slutavverkning - utbildningsmaterial

SED i slutavverkning
Här kan du ta del av film och instruktionsbroschyr som handlar om SED i slutavverkning. SED står för Skonsam Effektiv Drivning och är SCAs egen metodik för att planera och arbeta med slutavverkning så att vi minskar antalet körskador.

Brobygge vid slutavverkning
Här får du veta vad som gäller för att bygga en bro vid SCAs slutavverkning så att skotaren kan ta sig över utan att skada vattendraget.

Grotanpassad slutavvverkning
Här får du veta hur SCA arbetar med grotanpassad slutavverkning och tar reda på grenar och toppar som ska bli grön energi.

Hänsyn till forn- och kulturlämningar
Här får du veta hur SCA arbetar med hänsyn till forn- och kulturlämningar i planering och slutavverkning.

Alternativa metoder i tallskog
Här berättar vi hur SCA arbetar med alternativa avverkningsmetoder i tallskog, för att kunna ta större hänsyn till de naturvärden som finns i bestånden.