Här kan du ta del av film och instruktionsbroschyr som beskriver hur vi arbetar med SED i slutavverkning SCAs skogsverksamhet. SED står för Skonsam Effektiv Drivning och är SCAs egen metodik för att planera och arbeta med slutavverkning så att vi minskar antalet körskador. Metoden fokuserar mycket på hur körningen ska utföras på ett hållbart sätt så att man kan avverka och köra ut virke effektivt utan att skada marken. Materialet vänder sig till maskinförare, produktionsledare och andra som är inblandade i arbetet med att avverka effektivt och hållbart. 

Videoklipp Avsnittstyp Längd Senast ändrad
SED i slutavverkning Huvudavsnitt 11:02 2020-08-18
Dokumentnamn Filtyp Storlek Senast ändrad
SED i slutavverkning.pdf PDF 630kB 2021-05-19