Här kan du ta del av film och instruktionsbroschyr som handlar SED i slutavverkning. SED står för Skonsam Effektiv Drivning och är SCAs egen metodik för att planera och arbeta med slutavverkning så att vi minskar antalet körskador. Filmen finns även med estniskt textning (with Estonia subtitles).