Här kan du ta del av film och instruktionsbroschyr som handlar SED i slutavverkning.