SED står för Skonsam Effektiv Drivning och är SCAs egen metodik för att planera och arbeta med slutavverkning och gallring så att vi minskar antalet körskador. Metoden fokuserar mycket på hur körningen ska utföras på ett hållbart sätt så att man kan avverka och köra ut virke effektivt utan att skada marken. Här kan du ta del av film och annat material som berör SCAs metodik SED.

SED - Skonsam Effektiv Drivning.

SED i slutavverkning

Här kan du ta del av film och instruktionsbroschyr som handlar SED i slutavverkning. SED står för Skonsam Effektiv Drivning och är SCAs egen metodik för att planera och arbeta med slutavverkning så att vi minskar antalet körskador. Filmen finns även med estniskt textning (with Estonia subtitles).

Gå vidare