Här finns instruktionsfilmer som rör Komatsu.

1. Test av mätutrustning som går att göra från hytten

Tester av mätutrustning som går att göra från hytten >>

2. Diameterkalibrering på Komatsu skördare

Diameterkalibrering på Komatsu skördare >>

3. Inställningar i Komatsu skördare

Inställningar i Komatsu skördare som påverkar virkesvärdet. >>