Filmen beskriver hur SCA arbetar med hänsyn till forn- och kulturlämningar i planering och slutavverkning. Du får till exempel veta mer om planeringen inför slutaverkning, vikten av att ställa kulturstubbar och hur olika lämningar ska hanteras.

Bilder från film om hänsyn till forn- och kulturlämningar i planering och slutavverkning

Hänsyn till forn- och kulturlämningar

Här får du veta hur SCA arbetar med hänsyn till forn- och kulturlämningar i planering och slutavverkning. Du får till exempel veta mer om hur planeringen inför slutaverkning, vikten av att ställa kulturstubbar och hur olika lämningar ska hanteras.

Gå vidare