Videoklipp Avsnittstyp Längd Senast ändrad
Inställningar i JD skördare Huvudavsnitt 26:31 2018-03-23
Inställning av HPR &MOM filer Delavsnitt 01:23 2018-03-23
Inställning av rotavsmalnings funktionen <br /> SPP<br /> i JD skördare. Delavsnitt 01:40 2018-04-06
Databasunderhåll i JD skördare. Delavsnitt 01:28 2018-04-06
Arkivering av färdigavverkade trakter Delavsnitt 02:26 2018-04-06
Inställning av startkvalitet vid flerträdshantering Delavsnitt 00:31 2018-04-06
Inställning av visning av mätpunkt <br /> på eller under bark Delavsnitt 00:48 2018-04-06
Inställningar för stamhållning i JD skördare Delavsnitt 05:23 2018-04-06
Kaptidsövervakning<br />varning för slöa kedjor Delavsnitt 01:05 2018-04-06
Automatiska filsparningen i JD skördare Delavsnitt 01:39 2018-04-06
Inställning av plus / minus knappar i en JD skördare Delavsnitt 00:45 2018-04-06
Inställningar så att JD skördare hittar kapfönstret lätt Delavsnitt 04:05 2018-04-06
Inställning av massaknapp och längdknapp Delavsnitt 02:29 2018-04-06
Förbättrad funktion vid flerträd Delavsnitt 03:26 2018-04-06