Utbildning för virkesbilsförare på uppdrag av SCA Skog Virke.