• Vitryggig hackspett häckar på SCA-mark

  Det finns häckande vitryggig hackspett på SCA-mark i Västerbotten. Den mycket sällsynta hackspetten har stora krav på sin livsmiljö och SCA har gjort flera åtgärder i området för att försöka gynna den. Det arbetet verkar nu äntligen ha gett resultat.

  9
 • SCA utser landskap för hotade arter

  SCA har tagit fram tio ÅGP-landskap där det finns koncentrationer av arter med höga krav och som har särskilda åtgärdsprogram. De cirka 30 ÅGP- arterna ingår även i SCAs lista på ansvarsarter. – Enkelt uttryckt handlar det om att göra rätt åtgärd på rätt plats. Med detta höjer vi vår ambition av naturvårdande åtgärder i såväl skogar med naturvårdsmål som i skogar med produktionsmål, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.

  4
 • SCA utför skogsgödling

  SCA kommer att gödsla på egen skog i Västerbotten och norra Västernorrland samt åt privata skogsägare i Västerbotten. Vi börjar i juni 2022 och beräknar vara klara i augusti 2022.

  1
 • Nytt SCA-verktyg för att skapa bra avlägg

  SCA Skog har utvecklat ett nytt verktyg för att underlätta planeringen av avlägg i skogen. – Med hjälp av vår avläggskartering får planerarna ett bra stöd för att kunna skapa lämpliga avlägg och kan vara väl förberedda när de åker ut i fält, säger Tomas Johansson vid stab teknik och digitalisering.

  4
 • Ortolansparvar trivs på SCA-hygge

  En av de bästa ortolansparvslokalerna i Västernorrland ligger på ett SCA-hygge. Under fjolåret observerades fem ortolansparvar på hygget, varav ett par som matade ungar. Området ligger nära hyggen där SCA gjort riktade åtgärder för ortolansparv. Observationerna gjordes i samband med fjolårets ortolaninventering som Länsstyrelsen Västernorrland står bakom.

  1
 • SCA testar alternativ avverkning

  Ovanifrån ser området i Tjäderbergets mångfaldspark ut som ett stort schackbräde där skogklädda rutor varvas med avverkade ytor. Här har SCA gjort en variant av en luckhuggning, med målet att bevara skogskänslan vid avverkning och undvika större, kala hyggen.

  9
 • Svensk skogsnäring utvecklar framtidens hållbara skogsmaskin

  En ny typ av skogsmaskin kör just nu omkring i de svenska skogarna. Den kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö och är ett resultat av ett stort samverkansprojekt som pågått sedan 2019. Konceptmaskinen kallas Centipede och har utvecklats av SCA, och yterligare sju svenska skogsbolag och skogsmaskintillverkaren Komatsu. Just nu pågår det testkörningar och resultatet ser lovande ut.

  7
 • Aktivt skogsbruk leder till större kolinlagring

  Skog som brukats aktivt ökar kolförrådet samtidigt som kolförrådet är relativt oförändrat i skogar som inte brukats lika intensivt. Det är en av slutsatserna i en omfattande forskningsrapport som 25 forskare från sex olika länder nyligen presenterade.

  1
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har tidningen Din Skogs första nummer för 2022 kommit ut. Artskyddförordningen, skogsbilvägar, skogens vatten och bubbel av björksav är en del av allt som tidningen innehåller den här gången.

  6
 • Fortsatt fokus på säkerhet för SCAs virkeschaufförer

  Under vintern kunde SCA Skogs stora utbildningssatsning för att skapa säkrare virkestransporter starta igen, efter en paus på grund av pandemin. Den här omgången ligger fokus helt på virkeschaufförernas arbetsmiljö utanför timmerbilens hytt.

  26
 • Nytt fryslager för plantor på Bogrundet

  En gigantisk frys i trä. Så kan man kalla den nya byggnaden vid SCAs plantskola Bogrundet i Timrå. Här förvaras flera miljoner frysta plantor i väntan på leverans när våren kommer. – Allt fler kunder efterfrågar frysta plantor som kan levereras i kartonger, så det här är ett viktigt komplement för att erbjuda bästa service till våra kunder, säger Anders Tolblad, avdelningschef vid NorrPlant och ansvarig för byggnationen av fryslagret.

  23
 • Storslaget plantrekord för SCA

  2021 blev ännu ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades hela 112 miljoner plantor, vilket är drygt 8,5 miljoner fler plantor jämfört med 2020. – Ett fantastiskt rekord, säger Thomas Vestman, chef för SCA NorrPlant.

  31
 • Stort fynd av trådbrosklav på SCA-mark

  – 50 hektar med den sällsynta trådbrosklaven. Det är inte ett fynd man gör varje dag, säger Lena Högberg. Hon gör naturvärdesinventeringar åt SCA i Ångermanland och det var under ett sådant arbete som hon hittade den sällsynta laven.

  41
 • Stor uppslutning på referensmöte Njurundakustens mångfaldspark

  När SCA bjöd in till ett referensgruppmöte i Njurundakustens mångfaldspark blev det stor uppslutning. Det populära området engagerar många och nu hoppas Emelie Westin, SCAs parkansvariga, att få många tips på hur området kan utvecklas.

  39
 • SCA gör nya åtgärder i Jämtkrogens fjärilslandskap

  SCA fortsätter med sitt engagemang i Jämtkrogens fjärilslandskap för att gynna livsmiljöer för olika fjärilar. Slåtter, avverkning av gran och lämnade depåer av grot och träddelar från sälg, björk och asp är några åtgärder som har gjorts.

  27