• Fullt möjligt med autonom markberedning och plantering

  Det är möjligt att skapa en självstyrande maskin för markberedning och plantering. Det visar samverkansprojektet Autoplant. Efter testkörningar med den nya tekniken på SCA-mark i höstas redovisar nu projektet sina resultat.

  0
 • SCA gör åtgärder för flodpärlmusslan

  SCA är en av flera deltagare i det omfattande vattenvårdsprojektet LIFE Revives som går ut på att återskapa bestånd av flodpärlmussla och dess livsmiljö i norra Sverige. Under året har vi tagit bort gamla trummor och ersatt dem med smarta och kostnadseffektiva valvbågar som bidrar till att återskapa en naturlig bäckbotten där fisken kan vandra, vilket gynnar musslan.

  1
 • Många återvätade våtmarker på SCA-mark

  Våtmarker fungerar som naturens eget reningsfilter och fyller därför en viktig funktion i skogslandskapet. SCAs ambition är att öka insatserna för återvätade våtmarker och gynna biologisk mångfald, minska utsläpp av klimatgaser och öka våtmarkernas buffrande förmåga att behålla vattnet i landskapet.

  2
 • Ständigt lärande på referensmöte i Sörgraninge mångfaldspark

  Årets referensgruppmöte i Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland bjöd på givande diskussioner där gruppen bland annat besökte ett asprikt område och ett försök med blädning. – Det blev en intressant och rolig dag, tack vare våra engagerade intressenter, säger Mikael Berg, naturvårdsspecialist och ansvarig för Sörgraninge.

  1
 • Varningssystem på SCAs markberedare skyddar lämningar

  SCA är först ut i skogsbranschen med ett varningssystem i markberedningsmaskinerna för att skydda forn- och kulturlämningar. Tack vare blinkande ljus i annan färg får föraren veta när maskinen kommer nära en lämning, och kan på så vis se till att inte skada den. – Det här är revolutionerande och innebär ett stort steg framåt för vårt arbete med att minska skadorna, säger Ulla Sandenér, avdelningschef för SCAs skogsvård.

  4
 • Årsmöte i Tjäderbergets mångfaldspark

  Årets referensgruppmöte i Tjäderbergets mångfaldpark i Västerbotten hade fokus på naturvårdande skötsel. Tack vare en bra uppslutning av olika representanter som på något sätt är engagerade i parkens utveckling blev det en lyckad dag.

  0
 • Älgjakt för tjejer på SCA-mark

  Tio jaktintresserade tjejer deltog på en älgjakt som SCA arrangerade i Piteåtrakten i början av oktober. Syftet var att nå fler kvinnor som vill jaga älg. – Jakten blev väldigt lyckad, med många positiva omdömen från dem som var med, säger Sabine Pfeffer, SCAs viltförvaltare i Norrbotten och nordöstra Västerbotten.

  0
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har Din Skog nummer 3 kommit ut. Njut av 40 sidor om skog, skogsägare och skogsbruk.

  4
 • Årsmöte i Nietsak-Peltovaara mångfaldspark

  Årets referensgruppmöte i SCAs nordligaste mångfaldspark Nietsak-Peltovaara ägde rum i slutet av september. Katade tallar, tjärdalar och återställning av våtmarker var några av dagens ämnen. – Vi hade en bra träff med många intressanta diskussioner, säger Mariana Jussila-Wahlberg, SCAs naturvårdsspecialist som ansvarar för parken.

  1
 • Möte i Märlingsberget med fokus på naturvård och contorta

  I slutet av augusti var det dags för referensgruppmöte i SCAs mångfaldspark Märlingsberget i Jämtland. Under mötet träffades olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera utförda och kommande åtgärder. I år blev det extra fokus på naturvård och contortatallens närvaro i parken.

  58