• SCA och BirdLife Medelpad hjälper backsvalor

  SCA har återställt slänter i gamla grustäkter i Ånge för att hjälpa backsvalan. Förhoppningen är att åter få dit häckande backsvalor. BirdLife Medelpad har bistått med kunskap och ska följa upp hur återkolonisationen går framöver.

  1
 • Hackspettar och våtmarker i fokus på Sörgraningeträff

  Restaurering av våtmarker och vitryggig hackspett var några av ämnena på årets referensgruppmöte i Sörgraninge mångfaldspark. – Det är väldigt värdefullt att få in många synpunkter från olika intressenter, säger Mikael Berg, parkansvarig.

  3
 • Världspremiär för fjärrstyrd 5G-uppkopplad virkeslastare

  Världspremiären av en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare är ett viktigt steg mot fjärrstyrda fordon och säkrare timmerhantering. I veckan har forskningsprojektet Remote Timber, som Mittuniversitetet, SCA, Telia, Volvo CE, Biometria och Skogforsk står bakom, genomfört de första skarpa testerna vid SCAs virkesterminal i Timrå.

  8
 • Scania och SCA är först med 80-tons eldriven timmerbil

  Som ett ytterligare bidrag till ett fossilfritt samhälle utvecklar SCA och Scania tillsammans den första eldrivna timmerbilen med en teknisk kapacitet om upp till 80 ton totalvikt. Fordonet är ytterligare en hållbar transportlösning som möjliggörs genom Scanias nära partnerskap med en innovativ kund.

  3
 • Säkrare virkeslastning med fjärrutlösta spännband

  Fjärrutlösta spännband på timmerbilen ger en säkrare arbetsmiljö för chauffören. Det visar det test som SCA, Hultmans transport och företaget Exte har gjort. Dessutom ger det mindre slitage på kroppen och en tidsbesparing.

  2
 • Lyckat möte i Peltovaara mångfaldspark

  Barktäkter och en nyupptäckt fornlämning stod i fokus på årets referensgruppmöte i SCAs mångfaldspark Peltovaara i Norrbotten. – En bra dag med många givande samtal, säger Mariana Jussila Wahlberg som ansvarar för parken.

  0
 • Hyggesfritt i fokus på möte i Tjäderberget

  Vid SCAS årliga referensgruppmöte i Tjäderbergets mångfaldspark diskuterades bland annat hyggesfria metoder och hur SCA bäst kan sköta en gammal fäbodplats. – Det blev en bra dag med givande diskussioner, säger Ulf Hallin vid SCA.

  5
 • Enkla naturvårdsåtgärder kan göra stor skillnad - SCAs arbete med ÅGP-arter

  Grävda gropar för att gynna sparvar och några borttagna granar för att hjälpa en växt. Ibland kan enkla åtgärder göra skillnad för den biologiska mångfalden. Det vet SCAs olika specialister som bland annat arbetar med känsliga arter i våra skogar.

  2
 • SCA engagerad i vattenvårdsprojekt

  För att återskapa livsmiljöer för bland annat flodpärlmusslan, öring och utter har man börjat restaureringen av flera biflöden till Gimån i Jämtland. Arbetet är en del i EU-projektet Rivers of LIFE. SCA är med som markvärd och gör även egna åtgärder.

  14
 • Ringmärkta slaguggleungar i SCA-skog

  Tre slaguggleungar. Det blev resultatet av de 30 holkar som SCA och Birdlife Medelpad satte upp i västra Medelpad förra hösten. Nu har ungarna ringmärkts och förhoppningen är att de ska överleva och bidra till fler slagugglor.

  12