• Unikt samarbete kring biologisk mångfald

  Åtta stora svenska företag från fyra branscher går samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain.

  0
 • SCA startar hyggesfritt samarbete med Skogsstyrelsen

  SCA ska utse försöksområden i Sörgraninge mångfaldspark för ett hyggesfritt skogsbruk. Försöksytorna ingår i ett samarbete mellan SCA och Skogsstyrelsen och ska användas för utbildningar och uppföljningar för att ge mer kunskap om hyggesfria metoder.

  3
 • SCA stöder planteringsutbildning för arbetslösa

  I samarbete med SCA och tre skogsvårdsentreprenörer genomför Beredskapslyftet en planteringsutbildning i för arbetslösa i Östersundsområdet. Målet är att utbilda plantörer som sedan kan söka planteringsjobb hos skogsvårdsföretag.

  2
 • SCA försöksodlar sälg för hotad blomma

  Tall och gran finns det gott om på Bogrundets plantskola, men nu växer det även ett mindre antal sälgsticklingar i laboratoriet. Går allt bra ska sälgarna planteras ut i SCAs mosippeskog i Fåssjödal och hjälpa den sällsynta blomman mosippa.

  9
 • Första plantleveransen till SCA-mark i Lettland

  Nu har SCAs plantverksamhet levererat 100 000 granplantor till SCA-marker i Lettland. Plantorna är frysta och levereras packade i wellpapplådor. – Det är första året med frysta plantleveranser i lådor, säger Peter Engblom på NorrPlant.

  5
 • Naturvårdsbränning bra för insekter

  Lyckade naturvårdsbränningar i tallskogar gynnar många insektsarter. Det visar en inventering som SCA har gjort i sin mångfaldspark Sörgraninge i Ångermanland. Totalt hittades 326 arter, främst skalbaggar, varav 23 var rödlistade.

  1
 • SCA investerar i fossilfri uppvärmning på Bogrundets plantskola

  SCAs plantskola Bogrundet ska få fossilfri uppvärmning. Investeringen omfattar en stor miljövänlig värmeanläggning som ska drivas med pellets. SCA får även ett stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att man minskar utsläppen av växthusgaser.

  6
 • Toppresultat för SCAs arbete att skydda lämningar i skogen

  SCAs hårda arbete med att minska skogsbrukets skador på forn- och kulturlämningar har gett resultat. På fyra år har andelen skador minskat rejält, från 40 procent skador på lämningarna totalt sett till 7,2 procent under fjolåret.

  6
 • SCA fortsätter att värna om ortolansparven

  SCA har gjort nya åtgärder för att gynna den mycket sällsynta ortolansparven. 200 gropar med blottad mineraljord på hyggen i Ångermanland ska göra det lättare för sparven att skydda boet och hitta mat åt ungarna.

  6
 • 100 miljoner plantor på gång

  Nu har årets sådd startat på SCAs plantverksamhet NorrPlant. Totalt ska man så 100 miljoner frön i år och SCAs plantor står för ungefär en fjärdedel av alla plantor som odlas i Sverige.

  2