• Öppnad bäckfåra ger mer liv i vattendrag

  SCA har genomfört grävarbeten i Toskbäcken i Lycksele för att öppna en igenpluggad bäckfåra. Genom att återställa bäckens naturliga dragning gynnas det biologiska livet och skapar livsmiljöer för olika arter.

  16
 • Outnyttjade marker kan ge nytt liv i skogen

  Tallskogar på impediment, det vill säga marker där det växer mycket långsamt och som därför inte brukas, kan bli en fristad för missgynnade skogsarter. Det tror SLU-forskaren Mats Dynesius, som med SCAs hjälp återskapar livsmiljöer med döda och skadade tallar och studerar vilken nytta det gör för olika skalbaggar. – Det finns en outnyttjad naturvårdsmöjlighet i impediment, säger Mats.

  3
 • SCA återskapar tjäderspelplats

  SCA har gjort en specialavverkning för att återskapa en av Ångermanlands finaste tjäderspelplatser. Stora granar har tagits bort medan gamla tallar, små granar och buskar har lämnats kvar för att gynna både vuxna tjädrar och tjäderkycklingar.

  7
 • Smart beslutsstöd för avverkning bra för miljön och ekonomin

  SCAs nya beslutsstöd för skotaroptimering hjälper SCAs traktplanerare få fram smarta förslag som hjälper till att forsla ut virket ur skogen på det mest effektivaste sättet. Det är bra för miljön eftersom man kan undvika markskador och sparar dessutom pengar.

  2
 • Naturvård över bolagsgränserna

  SCA och Holmen samarbetar för att göra en skogsstig om natur- och kulturvård i ett skogsområde med gott om fina skogar och höga naturvärden. Stigen ingår i Holmens kunskapsskog och SCAs frivilliga avsättning i Kunnådalen i Ångermanland.

  6