• SCA startar hyggesfritt samarbete med Skogsstyrelsen

  SCA ska utse försöksområden i Sörgraninge mångfaldspark för ett hyggesfritt skogsbruk. Försöksytorna ingår i ett samarbete mellan SCA och Skogsstyrelsen och ska användas för utbildningar och uppföljningar för att ge mer kunskap om hyggesfria metoder.

  2
 • SCA stöder planteringsutbildning för arbetslösa

  I samarbete med SCA och tre skogsvårdsentreprenörer genomför Beredskapslyftet en planteringsutbildning i för arbetslösa i Östersundsområdet. Målet är att utbilda plantörer som sedan kan söka planteringsjobb hos skogsvårdsföretag.

  1
 • SCA försöksodlar sälg för hotad blomma

  Tall och gran finns det gott om på Bogrundets plantskola, men nu växer det även ett mindre antal sälgsticklingar i laboratoriet. Går allt bra ska sälgarna planteras ut i SCAs mosippeskog i Fåssjödal och hjälpa den sällsynta blomman mosippa.

  9
 • Första plantleveransen till SCA-mark i Lettland

  Nu har SCAs plantverksamhet levererat 100 000 granplantor till SCA-marker i Lettland. Plantorna är frysta och levereras packade i wellpapplådor. – Det är första året med frysta plantleveranser i lådor, säger Peter Engblom på NorrPlant.

  5
 • Naturvårdsbränning bra för insekter

  Lyckade naturvårdsbränningar i tallskogar gynnar många insektsarter. Det visar en inventering som SCA har gjort i sin mångfaldspark Sörgraninge i Ångermanland. Totalt hittades 326 arter, främst skalbaggar, varav 23 var rödlistade.

  1