• Naturvårdsbränning bra för insekter

  Lyckade naturvårdsbränningar i tallskogar gynnar många insektsarter. Det visar en inventering som SCA har gjort i sin mångfaldspark Sörgraninge i Ångermanland. Totalt hittades 326 arter, främst skalbaggar, varav 23 var rödlistade.

  1
 • SCA investerar i fossilfri uppvärmning på Bogrundets plantskola

  SCAs plantskola Bogrundet ska få fossilfri uppvärmning. Investeringen omfattar en stor miljövänlig värmeanläggning som ska drivas med pellets. SCA får även ett stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att man minskar utsläppen av växthusgaser.

  6
 • Toppresultat för SCAs arbete att skydda lämningar i skogen

  SCAs hårda arbete med att minska skogsbrukets skador på forn- och kulturlämningar har gett resultat. På fyra år har andelen skador minskat rejält, från 40 procent skador på lämningarna totalt sett till 7,2 procent under fjolåret.

  6
 • SCA fortsätter att värna om ortolansparven

  SCA har gjort nya åtgärder för att gynna den mycket sällsynta ortolansparven. 200 gropar med blottad mineraljord på hyggen i Ångermanland ska göra det lättare för sparven att skydda boet och hitta mat åt ungarna.

  6
 • 100 miljoner plantor på gång

  Nu har årets sådd startat på SCAs plantverksamhet NorrPlant. Totalt ska man så 100 miljoner frön i år och SCAs plantor står för ungefär en fjärdedel av alla plantor som odlas i Sverige.

  2