• Möte i Märlingsberget med fokus på naturvård och contorta

  I slutet av augusti var det dags för referensgruppmöte i SCAs mångfaldspark Märlingsberget i Jämtland. Under mötet träffades olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera utförda och kommande åtgärder. I år blev det extra fokus på naturvård och contortatallens närvaro i parken.

  0
 • SCA och Medelpads botaniska förening samarbetar

  SCA och Medelpads botaniska förening har tecknat ett treårigt samarbetsavtal. Föreningen ska inventera förändringar i artsammansättningen av kärlväxter efter en naturvårdsavverkning som SCA har gjort i västra Medelpad.

  74
 • Naturskyddsföreningen i Vindeln besökte SCAs mångfaldspark

  Innan sommaren gjorde Naturskyddsföreningen i Vindeln ett studiebesök i Tjäderbergets mångfaldspark. Föreningen har länge varit representerad i parkens referensgrupp och en trogen deltagare på de årliga träffar som SCA anordnar. Syftet med studiebesöket var att sprida information om parken till fler medlemmar i föreningen.

  26
 • Vitryggig hackspett häckar på SCA-mark

  Det finns häckande vitryggig hackspett på SCA-mark i Västerbotten. Den mycket sällsynta hackspetten har stora krav på sin livsmiljö och SCA har gjort flera åtgärder i området för att försöka gynna den. Det arbetet verkar nu äntligen ha gett resultat.

  65
 • SCA utser landskap för hotade arter

  SCA har tagit fram tio ÅGP-landskap där det finns koncentrationer av arter med höga krav och som har särskilda åtgärdsprogram. De cirka 30 ÅGP- arterna ingår även i SCAs lista på ansvarsarter. – Enkelt uttryckt handlar det om att göra rätt åtgärd på rätt plats. Med detta höjer vi vår ambition av naturvårdande åtgärder i såväl skogar med naturvårdsmål som i skogar med produktionsmål, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.

  51