• Ringmärkta slaguggleungar i SCA-skog

  Tre slaguggleungar. Det blev resultatet av de 30 holkar som SCA och Birdlife Medelpad satte upp i västra Medelpad förra hösten. Nu har ungarna ringmärkts och förhoppningen är att de ska överleva och bidra till fler slagugglor.

  2
 • SCA öppnar ännu en barnstig i mångfaldspark

  Nu har Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland fått en barnstig. Liksom barnstigen i Njurundakustens mångfaldspark har stigen skyltar med figurerna Kolle och Mila som berättar om skogen. Passa på att upptäcka barnstigen och andra sevärdheter i den fina parken under sommaren.

  2
 • SCA utökar Sörgraninge mångfaldspark

  SCA har utökat Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland med Hornsjömon och Hornsjöbäckens dalgång. Det nya området omfattar 670 hektar, varav 455 hektar ska skötas med inriktning att bevara eller utveckla naturvärden. Hela parken är nu 3 147 hektar.

  4
 • Säsongen för naturvårdsbränningar är igång

  Det fina försommarvädret förra veckan har gjort att SCAs arbete med att naturvårdsbränna vissa skogar har kunnat börja. I år är tanken att man ska bränna runt 400 hektar.

  1
 • 1 miljon plantor planterade i Lettland

  På ett år har SCA planterat över en miljon plantor på sina marker i Lettland. Merparten av plantorna kommer från SCAs plantverksamhet NorrPlant.

  5