• Rekordleveranser av plantor från SCA

  2020 blev ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades 103,5 miljoner plantor, vilket är drygt en miljon mer än tidigare!

  6
 • Skadade och döda tallar på SCA-mark ska ge nytt liv

  SCA är markvärd för ett forskningsprojekt om veteraninsering som utförs av Mittuniversitetet. Syftet är att se vilka metoder som bäst skyndar på bildningen av ved som normalt bara finns hos gamla träd, för att återskapa livsmiljöer för hotade arter.

  12
 • SCA stöttar ugglor med BirdLife Medelpad

  SCA och BirdLife Medelpad har satt upp holkar och plattformar för slagugglor och lappugglor. Målet är att hjälpa ugglorna med boplatser på SCA-mark och bidra till fler häckningar.

  7
 • Givande dialog om Sörgraninge mångfaldspark

  I slutet av oktober var det åter dags för referensgruppmötet för SCAs mångfaldspark Sörgraninge i Ångermanland. Blädning, nya rödlistade arter och framtida besökare var några av saker som diskuterades under dagen.

  7
 • Ny organisation för SCA Skog

  SCAs affärsområde Skog har genomfört en omorganisation. Bland annat har de fem skogsförvaltningarna ersatts med funktioner. – Vi fortsätter att finnas nära skogen och våra kunder, men skapar funktioner och tydligare processer som bygger på bästa arbetssätt, för att kunna fortsätta att effektivisera vår verksamhet, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog.

  2