Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, synpunkter och förslag på förbättringar när det gäller vår skogliga verksamhet. Ditt ärende kommer att registreras i vårt system för ärendehantering, och du kommer att få en återkoppling från oss på det ärende som skapats.

Hör av dig med synpunkter som gäller vår skogliga verksamhet genom att skicka ditt mejl till: info.skog@sca.com

Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) och en så utförlig beskrivning som möjligt av dina funderingar när det gäller vår skogsverksamhet.

Synpunkter på vårt certifieringsarbete

Vid frågor och synpunkter på vårt certifieringsarbete, vänd dig alltid direkt till oss på SCA på ovanstående mejladress. Om du inte får svar, efter kontakt med oss, eller anser att du har belägg för att vi inte uppfyller standardens krav kan du vända dig till det certifieringsorgan som reviderar och ställer ut SCAs certifikat.

FSC och PEFC revideras av DNV: fsccomplaints@dnvgl.com

På svenska FSC:s hemsida hittar du mer information om hur du går tillväga för att lämna synpunkter på vårt certifierade skogsbruk. Till sidan 

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!