För att gynna den sällsynta mossan timmerskapania som kräver död ved som översvämmas av vatten lade SCA stockar i Skavån. Det ska ge mossan fler ställen att växa på.

Den lilla sällsynta mossan timmerskapania ställer höga krav på sin livsmiljö. Den växer bara på hård, död ved som tidvis översvämmas av vatten. 2014 hittade SCA mossan på resterna av en nedrasad träbro i Skavån, vid gränsen mellan Jämtland och Medelpad. SCA kapade då upp över 70 stockar och lade dem i ån för att ge timmerskapanian fler ställen att växa på. 

Hur har det gått?

– Det här är en insats som kräver tålamod eftersom många av naturens processer tar mycket lång tid. Vi är ganska säkra på att det kommer att fungera, eftersom timmerskapanian kan sprida sig ganska effektivt i vattendrag, men hur lång tid det tar innan vi kan se någon mossa på stockarna är svårt att säga. Det kan ta tiotals år, säger Tomas Rydkvist, som jobbar med naturvårdsfrågor åt SCA.