SCA har genomfört en naturvårdsbränning i en brandpräglad tallskog i Norrbotten. Det ska skapa ny död ved och en gynnsamt klimat för insekter.

2017 genomförde SCA en bränning i en myrmosaik på sammanlagt ca 18 hektar i Granhult i Ullattitrakten i Norrbotten. Området har brandpräglad tallskog med inslag av vårtbjörk och gran och här finns sotade stubbar samt invallade brandljud på gamla tallar. Många av tallarna är över 200 år. Målet med bränningen var att bevara och utveckla naturvärdena i området.

Hur har det gått?

Bränningen gick bra, men det hade varit bra om branden hade dödat  ännu fler granar. En del
tallar skadades lätt, så att nya brandljud skapas, och på så vis bildas ved med unika  vedegenskaper. Branden brände även bort mossa samt kråkbärs-, blåbärs och lingonris. Det gör att det bildas ett varmare och torrare mikroklimat, vilket är positivt för en hel del insekter.