För att gynna den sällsynta mosippan har SCA provat olika åtgärder. En varsam naturvårdsbränning verkar vara det som fungerar bäst.

Den sällsynta mosippan växer på ett fåtal ställen i Härjedalen, Jämtland och Medelpad och några av ställena ligger på SCAs mark. 

– Vi har gjort flera försök att gynna den hotade blomman, bl a  genom att odla frön, flytta frön och genom att bränna för att ta bort konkurrerande vegetation och få fram mineraljord som  blomman kan växa i, säger Tomas Rydkvist som har jobbat mycket med SCAs åtgärder för mosippan. 

Hur har det gått?

– Det gick jättebra att odla upp frön – vi satte dem i fönstren på kontoren. Däremot är det svårare för plantorna att ta sig efter att de har satts ut. Men eftersom mosippan växer extremt långsamt så  har vi inte gett upp hoppet, utan vi får vänta och se, säger Tomas.

– Bränning ser ut att vara den åtgärd som är bäst för mosippan. I det område som vi brände i somras har det kommit upp små plantor på ställen där vi tidigare inte trodde att det fanns några.  De har förmodligen varit väldigt små, undertryckta plantor som nu har blivit stimulerade av att de har fått mer tillgång till ljus och näring.

Bränning av ett område där mosippan trivs och utplantering av frön i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland.

Foto: Tomas Rydkvist